picture-2600

VRIJWILLIGERS


Vrijwel al het werk in, rondom en vóór de speeltuin wordt door vrijwilligers gedaan.
Te denken valt aan:
- het plegen van onderhoud aan de toestellen;
- het schoonmaken van de toestellen;
- de veiligheid van de speeltuin waarborgen...
- om de beurt een week lang dagelijks de speeltuin openen en afsluiten + eenmaal per week legen van de vuilnisbakken;


Deze werkzaamheden vinden gedurende het hele jaar plaats, maar op de jaarlijkse NLdoet-dag in maart en Burendag in september is een groep vrijwilligers samen aan het werk.


Voor het onderhouden en aanschaffen van materialen en toestellen is ook geld nodig.
Dat is de reden dat wij u vragen om via een machtigingsformulier donateur te worden of een eenmalige financiële bijdrage te doen.
Het machtigingsformulier kunt u vinden onder Word donateur.


U kunt zich hier aanmelden voor vrijwilligerswerk.
Bijvoorbeeld voor activiteiten zoals hierboven genoemd. Extra handen zijn altijd welkom.
Ook kunt u zich aanmelden als buurtjutter om vier keer per jaar mee te helpen Zoelmond zoveel mogelijk vrij te houden van zwerfafval. Hiervoor ontvangt Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond €1000,00 per jaar van de gemeente Buren.


Lees hier meer informatie over het buurtjutten.

Een aantal enthousiaste buurtjutters uit Zoelmond.
Met elkaar hebben zij een gedeelte van het dorp + buitengebied weer ontdaan van zwerfvuil.
Heel erg bedankt voor julliie inzet!