picture-2600

Steun de speeltuin


Voor het ontwerp en de aanleg van Speeltuin Zoelmond zijn veel donaties gedaan door fondsen, lokale organisaties, bedrijven en particulieren. Na deze fantastische start zijn er nu ieder jaar de vaste kosten.
Denk alleen al aan de reparaties, die volgen na de inspecties (zodat het terrein veilig blijft), de verzekeringen, materialen, elektra, water, schoonmaak, enzovoort...
Om de speeltuin vrij toegankelijk te houden, hebben we dus zeker ook financiƫle steun nodig.
Wilt u een steentje bijdragen? Doe dan een eenmalige of jaarlijkse donatie.
Bedrijven die willen sponsoren zijn uiteraard ook zeer welkom!


Eenmalige bijdrage
Wilt u liever geen donateur worden, maar draagt u Speeltuin Zoelmond wel een warm hart toe, dan is een eenmalige bijdrage van harte welkom.
Een financiƫle bijdrage kan worden overgemaakt naar
Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Bankrekeningnummer NL89 RABO 0312 5950 18


Alle werkzaamheden voor het onderhoud en de activiteiten van Speeltuin Zoelmond worden uitgevoerd door vrijwilligers. Ook alle bestuurs- en werkgroepleden zetten zich belangeloos en vrijwillig in.
Hierbij kunnen we altijd extra handen gebruiken.
Wilt u zich inzetten als bestuurslid, werkgroeplid of klusser?
Meld u zich dan aan als vrijwilliger.


Alvast veel dank!