picture-2600

Activiteiten:


Op initiatief van het bestuur worden momenten bepaald waarop vrijwilligers samenkomen om specifieke klussen (o.a. reparatiewerkzaamheden) te verrichten.
Naast deze momenten neemt de Stichting sinds een aantal jaren deel aan de campagnes “NL Doet” (ieder voorjaar) en “Burendag” (ieder najaar) welke als doelstelling maatschappelijke betrokkenheid beogen.
- Op 16 april 2023 hebben we weer meegedaan aan de actie NL Doet van het Oranjefonds. Met veel vrijwilligers is de speeltuin weer speelklaar gemaakt. Normaalgesproken vindt de actie NLDoet in maart plaats, maar dit jaar is dit verschoven vanwege het slechte weer.
- Op 27 april heeft de Oranjevereniging weer haar Koningsdag evenement in de speeltuin gehouden.
- In 2018 zijn er nieuwe speeltoestellen aangeschaft en geplaatst. Deze zijn begin juni 2018 in gebruik genomen.
- Op 24 september aanstaande vindt weer de Burendag van het Oranjefonds plaats om de speeltuin weer speelklaar te maken. Met een groep vrijwilligers wordt er dan onderhoud gepleegd.
- In oktober 2018 is er op de speelheuvel een klimgedeelte gerealiseerd. Met behulp van kunststoffen klimgrepen kunnen kinderen nu naar boven klimmen, daar waar eerst dwarsliggende halfronde balkjes en een klimtouw waren.
- OBS de Klepper maakt, van april tot oktober met haar ca. 75 leerlingen elke week gebruik van de speeltuin voor de gymnastieklessen. Incidenteel maakt OBS De Klepper gebruik van de speeltuin voor speciale activiteiten, zoals een kampeernacht, de sportdag en andere evenementen.
- Bij mooi weer gebruikt de BSO van Kinderopvang Buitenpret de speeltuin op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag na schooltijd.
Zowel OBS De Klepper als Kinderopvang Buitenpret maken gebruik van de speeltuin voor een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de speeltuin.
- Ook is in het najaar van 2018 de bergingscontainer geschilderd en wordt van lieverlee in gebruik genomen.
- Elke week wordt door een paar bestuursleden een controlerondje gemaakt over het terrein om te zien of alles in orde is.
- Elke 3 maanden gaan de vrijwilligers op pad als Buurtjutters, om zwerfvuil op te ruimen. Actie van de Gemeente. Dit levert dan een bedrag op, waarmee we weer onderhoud kunnen plegen in de speeltuin.