Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Waar spelen en sporten uitdagend is en veilig kan!

Financieel overzicht

Onze dank gaat uit naar onze vrijwilligers, donateurs en sponsoren. Mede door hun hulp en inzet kunnen de kinderen heerlijk bij Speeltuin Zoelmond komen spelen  

Hier vindt u een overzicht van onze baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar.