Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Waar spelen en sporten uitdagend is en veilig kan!

Eenmalige bijdrage

Wilt u liever geen donateur worden, maar draagt u Speeltuin Zoelmond wel een warm hart toe, dan is een eenmalige bijdrage ook van harte welkom.

Een financiële bijdrage kan worden overgemaakt naar 

Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Bankrekeningnummer NL89 RABO 0312 5950 18