Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Waar spelen en sporten uitdagend is en veilig kan!

Bestuur

Het bestuur van Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond bestaat momenteel uit de volgende personen:
* Justin Huisman                            Voorzitter, Portefeuille PR/Sponsoring
* Marc Pieters                                Penningmeester
* Willemijn Bonnier-Hulscher         Secretariaat, Portefeuille Veiligheid
* Jeanne Biessen-Eelhart                Lid, Portefeuille Vrijwilligers

We zijn hard op zoek naar enthousiaste nieuwe personen, die het bestuur willen komen versterken.
Bent u zo iemand of kent u een persoon die een bestuursfunctie wil en kan vervullen?
Neemt u dan contact op met het secretariaat door het contactformulier in te vullen.