Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Waar spelen en sporten uitdagend is en veilig kan!

De toegang is gratis*, maar we stellen een bijdrage wel erg op prijs.
Onder andere door uw bijdrage en die van medebezoekers kan de speeltuin mooi en onderhouden blijven. 
Zie ook Steun de speeltuin.

Als u een eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage wilt leveren, kan dit door een willekeurig bedrag over te maken naar 

Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Bankrekeningnummer NL89 RABO 0312 5950 18

* Aan groepen wordt een bedrag van €25,00 per dagdeel gevraagd.