Stichting Speel- en Sportterrein Zoelmond
Waar spelen en sporten uitdagend is en veilig kan!

Activiteiten:

Op initiatief van het bestuur worden momenten bepaald waarop vrijwilligers samenkomen om specifieke klussen (o.a. reparatiewerkzaamheden) te verrichten.
Naast deze momenten neemt de Stichting sinds een aantal jaren deel aan de campagnes “NL Doet” (ieder voorjaar) en “Burendag” (ieder najaar) welke als doelstelling maatschappelijke betrokkenheid beogen.

- Op 11 maart 2018 hebben we meegedaan aan de actie NL Doet van het Oranjefonds. Met veel vrijwilligers is de speeltuin weer speelklaar gemaakt. 
- Op 26, 27 en 28 april heeft de Oranjevereniging weer haar 3-daags evenement in de speeltuin gehouden gedurende het weekend van Koningsdag.
- Op 14 en 16 mei zijn er nieuwe speeltoestellen aangeschaft en geplaatst. Deze zijn begin juni 2018 in gebruik genomen.
- Op woensdag 13 juni heeft de Nationale Buitenspeeldag plaatsgevonden. De Buitenspeeldag is van initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon en is de grootste buitenspeelactie van Nederland (voorheen de Nationale Buitenspeeldag). Tijdens de Buitenspeeldag worden in heel Nederland straten afgesloten en plekken omgetoverd tot speelplek. Hier in Zoelmond spelen wij natuurlijk gewoon met elkaar in de speeltuin. 
Aanwezige ouders hebben een helpende hand geboden met kleine klusjes, zoals onkruid wieden, toestellen schoonmaken e.d.
- Op 28, 29 en 30 september hebben we de Burendag van het Oranjefonds gebruikt om de speeltuin weer speelklaar te maken. Met veel vrijwilligers is dit gelukt. (i.v.m. het slechte weer hebben wij Burendag een week later in moeten plannen).
- In oktober is er op de speelheuvel een klimgedeelte gerealiseerd. Met behulp van kunststoffen klimgrepen kunnen kinderen nu naar boven klimmen, daar waar eerst dwarsliggende halfronde balkjes en een klimtouw waren.
- OBS de Klepper maakt, van april tot oktober met haar ca. 95 leerlingen elke week gebruik van de speeltuin voor de gymnastieklessen. Incidenteel maakt OBS De Klepper gebruik van de speeltuin voor speciale activiteiten, zoals een kampeernacht, de sportdag en andere evenementen. 
-Kinderopvang Buitenpret gebruikt regelmatig de speeltuin voor de peuterspeelleergroep (2,5 tot 4 jaar) vanaf april tot oktober. Bij mooi weer gebruikt de BSO de speeltuin deze periode elke dag.
Zowel OBS De Klepper als Kinderopvang Buitenpret maken gebruik van de speeltuin voor een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de speeltuin.
- Ook is de bergingscontainer dit najaar geschilderd en wordt van lieverlee in gebruik genomen.
- Elke week wordt door een paar bestuursleden een controlerondje gemaakt over het terrein om te zien of alles in orde is.
- Elke 3 maanden gaan de vrijwilligers op pad als Buurtjutters, om zwerfvuil op te ruimen. Actie van de Gemeente. Dit levert dan een bedrag op, waarmee we weer onderhoud kunnen plegen in de speeltuin.